شهـــــــــر من میــــــــــــامی

امیدوارم بتونم در راستای شناساندن اقلیم میامی این شهر فراموش شده به عموم عزیزان علاقه مند و دلسوز گامی هرچند کوتاه اما استوار بردارم در همین خصوص اقدام به راه اندازی و نگارش وبلاگی با محتوای تاریخی ، اجتماعی ، جغرافیایی و فرهنگی نمود . این وبلاگ سعی دارد که نظری گذرا بر منطقه میامی افکنده تا از این دیدگاه چکیده اطلاعات بدست آمده از کتب قدیمی و جدید مرتبط با بحث و اطلاعات محلی پیران دنیا دیده و سرد و گرم چشیده که در این مورد عصای دست وراهنمای اینجانب خواهند بود را در اختیار همگان قرار دهد

 
» قابل توجه شهردار محترم میامی ایرنا 1395/12/05 میامی،شهری که ورودی وخروجی مناسب ن :: یکشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٥
» نان و نانوایی درنان و نانوایی در ایران :: سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٥
» نان ایرانی :: دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩٥
» درد دلی به کهنه عاشقی درد آشنا :: یکشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٥
» امنیت غذا بحران 2020 :: چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٥
» منا :: دوشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٥
» چهارشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٥ :: چهارشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٥
» احتمال قحطی :: پنجشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٤
» یکشنبه ۳ خرداد ۱۳٩٤ :: یکشنبه ۳ خرداد ۱۳٩٤
» آمایش سرزمینی در شهرستان میامی :: یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩۳
» یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩۳ :: یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩۳
» یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩۳ :: یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩۳
» چهارشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۳ :: چهارشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۳
» ریشه و وجه تسمیه نامم شهر میامی :: پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۳
» سفیران میامی در عباس اباد :: پنجشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۳
» پشه :: یکشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩۳
» علت تخلیه و تخریب روستا ها چیست ؟ :: دوشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩۳
» نوروزدر ادوار تاریخ :: جمعه ۸ فروردین ۱۳٩۳
» درامد های پایدار و غیر وابسته شهرداریها :: جمعه ٩ اسفند ۱۳٩٢
» روانشناسی خط :: چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٢
» یاد دوران :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢
» تاخیر در انتخاب شهردار مردم پسند موجب افزیش هزینه های اداره شهر می شود :: سه‌شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٢
» یادی از بزرگان فرهنگ و علم :: پنجشنبه ٤ مهر ۱۳٩٢
» زندان بی دیوار :: سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢
» تصاویر سخن می گویند :: دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٢
» یاقوتی گرانمایه در قلب شهر میامی :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢
» یاقوتی گرانمایه در قلب شهر میامی :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢
» هشدار --- هشدار ---- هشدار :: یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» سخنی از سر درد با آنانکه یک سرو گردن در عرصه سیاست از همکیشانشان بالاترند :: چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» اموزه ایی از بزرگان :: دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
» تبریک سال نو :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
» برگی از تاریخ :: یکشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۱
» سفر به قله شاهوار :: یکشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۱
» عقد نامه های عهد قاجار :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» عرفان عملی :: دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱
» فلسفه چهارشنبه سوری :: یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۱
» بالام لای‌لای لالام لای‌لای :: سه‌شنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩۱
» یادی از پدر :: شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
» یلدا یعنی گذار از تاریکی و جهل :: چهارشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۱
» بخند تا دنیا بر تو بخندد :: یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱
» بهشت را به بها بدهند به بهانه نمی دهند :: یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱
» شهرداریها بیکاری را افزایش می دهند و به زندگی شهروندان حمله می کنند :: شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
» خطر تزریق فلوراید به کودکان ایرانی :: شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۱
» سازم را نشکن :: پنجشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۱
» تست روانشناسی :: چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱
» هیگز (ذره خدا ) چیست :: یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱
» خرد جمعی :: دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱
» مواد غذایی و درمان :: یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱
» توسعه به مثابه خرد ورزی :: یکشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۱
» نوروز بر همشهریان مبارک باد :: شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٠
» شنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩٠ :: شنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩٠
» عاشورا :: شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٠
» آیین مملکت داری :: یکشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٠
» شنبه ۱۱ دی ۱۳۸٩ :: شنبه ۱۱ دی ۱۳۸٩
» سکوت :: دوشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٩
» ِمهـــــــــــــــــــــــــــرگان :: یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٩
» آینده نگری اقتصادی : وضعیت مسکن ، اجاره و قیمت :: یکشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٩
» درد شاه عباسی میامی در بیان تصاویر :: چهارشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٩
» اخلاق بردگی و اخلاق اربابی :: سه‌شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٩
» اقتصاد ایران قربانی کوته نگری و قانون گریزی :: چهارشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٩
» اشکهای تاریخ :: شنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٩
» زنان نامی ایران زمین 2 : :: چهارشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٩
» زنان نامدار ایران زمین :: یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
» تبریک نـــــــــــــــــوروز :: دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸۸
» منــــــــاجــــــــــات :: دوشنبه ۱٤ دی ۱۳۸۸
» مشاهــــــــیر :: چهارشنبه ٩ دی ۱۳۸۸
» ذخایر علمی میامی :: چهارشنبه ٩ دی ۱۳۸۸
» کریسمس :: دوشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸۸
» کاروانسرای شاه عباسی میامی :: یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸۸
» خنده :: چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۸
» عید غدیر :: چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۸
» عاشقی :: شنبه ٢۳ آبان ۱۳۸۸
» آرام دل :: شنبه ۱٦ آبان ۱۳۸۸
» گیاهان دارویی 1 :: دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۸
» پخت نا بسامان نان در میامی :: یکشنبه ۳ آبان ۱۳۸۸
» یاد معلم :: دوشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸۸
» زندگی :: دوشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸۸
» ره آورد :: یکشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸۸
» حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی :: شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۸
» شهـــــــر مجازی :: شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۸
» داراوسارا :: شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۸
» آبی آسمان :: شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۸
» به درد کارونسرای میامی بشتابید :: دوشنبه ٤ خرداد ۱۳۸۸
» آیین مهر :: دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸۸
» توسعه روستایی 2 :: چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸۸
» الگو سازی توسعه روستایی :: چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸۸
» ابن یمین :: یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸۸
» نــــــــــــوروز :: شنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٧
» جلوه یار :: سه‌شنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٧
» استاد :: یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٧
» مشاهیر3 :: یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٧
» اماکن تاریخی :: سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٧
» مشاهیر :: دوشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٧
» مشاهیر :: دوشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٧
» تکیه و مسجد میامی :: یکشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٧
» شعر :: شنبه ٧ دی ۱۳۸٧
» میامی :: شنبه ٧ دی ۱۳۸٧