شهـــــــــر من میــــــــــــامی

امیدوارم بتونم در راستای شناساندن اقلیم میامی این شهر فراموش شده به عموم عزیزان علاقه مند و دلسوز گامی هرچند کوتاه اما استوار بردارم در همین خصوص اقدام به راه اندازی و نگارش وبلاگی با محتوای تاریخی ، اجتماعی ، جغرافیایی و فرهنگی نمود . این وبلاگ سعی دارد که نظری گذرا بر منطقه میامی افکنده تا از این دیدگاه چکیده اطلاعات بدست آمده از کتب قدیمی و جدید مرتبط با بحث و اطلاعات محلی پیران دنیا دیده و سرد و گرم چشیده که در این مورد عصای دست وراهنمای اینجانب خواهند بود را در اختیار همگان قرار دهد

 
مردم شناسی میامی

 تقدیم به روح بزرگ معلم واستادمان  

                               فقید سعید آقای رضا پزشکی

 سبکبال وآسان 

چُنان روح باران بدور از تعلق،

 ریا وتملق

 فقط درس گفت و شد:

 از پرتو او زمین نور باران

 زمان نور باران

میامی گو بنالد که پیر معلم ،

 برفت از کنارش دراین نوبهاران

چنین گونه مردم ،

 دگر باره ناید چوبشکست مینا،

 مگر خاره آید0

(جمعی از شاگردان آن فقید سعید )