به درد کارونسرای میامی بشتابید

دوستان ارجمند سلام :

امیدوارم که همیشه ایام به کامتان باشد وشاد وخرم باشید.

دوستان گرامی حتما تا کنون هم چیزهایی در مورد کاروان سرای شاه عباسی در شهر میــــــــامی شنیده اید وهم خیلی از شما به آنجا رفته اید. کاروان سرای شاه عباسی در زمان شاه عباس برای استراحت کاروانیان خسته واز راه رسیده وتیمار نمودن اسبها وشترها وحشمها بنا گردید وبا سبک معماری بسیار زیبایی که دارد در نوع خود بی نظیر است. خدا میداند که چه انسانهای زحمتکشی  آن را بنا نموده اند وچند نفر در آنجا سکنی گزیدند وچه اتفاقات تلخ وشیرینی برای مردمان زمان خودش به وجود آمده است .همین قدر بگویم که واقعا جای بسیار زیبایی است ولی متاسفانه این روزها این کاروانسرای قدیمی وتاریخی به جای اینکه حفاظت شده باشد و بستری ایجاد گردد که دارای جاذبه های توریستی گردد و باعث تفرج و بازدید مسافرین و زائرین امام هشتم که از این رهگذر عازم می باشند گردد  وبهتر به  آن رسیدگی شود  هم اکنون تبدیل شده به باشگاه بیلیارد و محل تجمع جوانان که نه فرهنگ کهن ایرانی در آنجا زنده می شود و نه در ساختار ایجادی آن بنا آموزه ایی نسیب می گردد و متاسفانه  دیوارهای آن بنای عظیم را که گویای فرهنگ ، تاریخ و .... آن سرزمین می باشد به گمان مدیزان آن باشگاه برای خ.شگلی  موکت پوش کرده اند که تصویر بسیار بدی را به آنجا نیز داده اند 

.واقعاهر انسانی که دوستدار طبیعت ومیراث فرهنگی است با دیدن این صحنه های نا خرد مندانه به گریه می افتد .به هر حال نمیدانم این نوشته ها – این فریادها –این التماسها درمورد نگهداری از طبیعت زیباو میراث فرهنگی شهر و حتی بالاتر کشور عزیزمان کی وکجا کارساز خواهد بود؟  امید وارم هر چه سریعتر  روزی برسد که دیگر شاهد اینگونه صحنه های هولناک نباشیم.  

/ 0 نظر / 21 بازدید