یاد باد ، آن روزگاران یاد باد

عکس دانش آموزان میامی در سال 1338

 

 

عکسی نادر از اردوی پیش آهنگی سه چنار با حضور مربیان - معلمان

و رجال میامی در سال 1353

روز وصل دوستداران یاد باد                         

یاد باد آن روزگاران یاد باد

کامم از تلخی غم چون زهر گشت               

 با نگ نوش شاد خواران یاد باد

گرچه یاران فارغند از یاد من                       

  از من ایشان را هزاران یاد باد

مبتلا گشتم دراین بند و بلا                        

 کوشش آن حق گزاران یاد باد

گرچه صد رود است در چشمم مدام             

 زنده رود باغ کاران یاد باد

راز حافظ بعد از این ناگفته ماند                   

 ای دریغا راز داران  یاد باد

 

/ 0 نظر / 12 بازدید