عقد نامه های عهد قاجار

 

مروری بر مروری بر عقد نامه های قدیمی که از منظر حقوقی و فرهنگ شناسی خانواده مبین ثبات و نگهداشت ستونهای بقای خانواده را داشته اند

عقد نامه فوق در حدود 100 سال پیش به خط زیبای مرحوم اسماعیل خان نگاشته شده است

قانون ازدواج از 23 مرداد سال 1310 ش تصویب و به تدریج با الحاق آیین نامه هایی اجرایی شد. از بررسی سندهای ازدواج دوره قاجاری علاوه بر عناصری چون نگارش مقدمه های ادبی دلنشین(ستایش پروردگار جهان ، نعت پیامبرو ... )  که بخش اعظم یک سند را تشکیل می دهد چنین بدست می آید که اگرچه قانون مشخص و مدونی هنوز در کشور وجود ندارد اما طرفین برای شروع یک زندگی مشترک و مستدام به  اصول و قاعده ای مشخص در چارچوب یک قرارداد معتقد و پایبند بودند که به ظاهر بسیار ساده می نماید. اما در عین سادگی متن کلمات و عبارات چنان دارای بار حقوقی و معنوی است که در مقایسه با عقدنامه های امروزی درزمان خود بسیار شاخص و ارزشمند بودند و عدم ذکر برخی موارد را نمی توان حمل بر دانش و آگاهی اندک افراد آن زمان دانست بلکه در صورت بروز مشکل و اختلاف بین طرفین، حل اختلاف به ریش سفیدان قوم واگذار می شد و با این دید که دختر را با لباس سفید به خانه بخت می رود و با کفن از آن خانه بیرون می آید ،حتی الامکان سعی در حل اختلاف می کردند؛ چنانچه در بررسی اسناد این دوره  کمتر به اسنادی چون طلاقنامه بر می خوریم.

بزودی سایر اسناد منتشر خواهد شد

 

/ 0 نظر / 54 بازدید