تکیه و مسجد میامی

تکیه و مسجد میامی

در میامی شاهرود مسجد پهلوی هم وجود دارد که طول آن 25 قدم و عرض آن 15 قدم و ارتفاع آن 5 زرع می باشد. صنیع الدوله علاوه بر ذکر اندازه اضافه می کند: " این مسجد منبری دارد که خالی از امتیاز نیست." در بالای درب مسجد کتیبه ای در 12 بیت نیز بر سنگی مکتوب و منقش است متاسفانه امروزه از تکیه و مسجد میامی جز خرابه های اندک اثری نیست طبق اشعار کتیبه این بنا از عهد محمد شاه قاجار مورد استفاده بوده است.  

 

مسجد دیگری نیز در میامی هست که با خشت و گل ساخته شده است و روی آن را سیه پوش کرده اند.

طول آن سی و سه قدم و عرض بیست و شش قدم و هیجده ستون در میان است.

صحن مختصری دارد مشتمل بر حوض کوچک و بر دیوار مسجد سنگی نصب است که اشعار ذیل بر ان نوشته شده است :

 به توفیق معبود حی قدیم                   ز بهر خدا خانه در این مقام

بنا کرد سلطان محمد ز صدق                چنین مسجد جامعی والسلام

خرد گفت تاریخ سالی که ساخت          هزار و صد و ده نباشد تمام

 

/ 0 نظر / 30 بازدید