/ 1 نظر / 70 بازدید
کوثر

با سلام. در خبرها شنیدم که از سال 1380 تاکنون باردار کردن ابرها برای بارش باران انجام میشده است که تا سال گذشته میزان 70 یا 80 بار در سال بوده که سال آبی گذشته یعنی پاییز و زمستان و بهار 93-94 به 170 180 بار رسید که به ترتیب در استان های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و تهران بیشترین میزان باردار کردن ابرهاانجام شده است. همه مردم شهرها و روستاهای استان سمنان به ویژه شرق استان به یاد دارند که چندین سال است که خشکسالی است و به ویژه سال گذشته پاییز که دریغ از قطره ای باران و زمستان هم تنها در هفته پایانی بهمن و چندباری در اسفند و فروردین بارشی بود. خوب که به آن فکر میکنم تنم می لرزد که دز پاییز و زمستان یعنی در محرم و صفر که ما در تلویزیون و رادیو در پای منبر مساجد از ظلمی که بر خاندان پیامبر رفت از دریغ کردن آب از زن و بچه ابی عبدالله و طفل شش ماهه اش می شنیدین و اشک بر مظلومیت امام حسین ع می ریختیم نمی دانستیم که دارند آب را سال به سال و امسال بسیار بیشتر از سالهای پیش از ما دریغ می کننند