# فقر

کشاورزی و امنیت غذایی

    کابوسی وحشتناک  در معضلی بنام             بحران غذا در 2013     سونامی غــــــــــــــــــــــــذا     امنیت غذایی ، تولید غذا وتولید سوخت پاک از منابع گیاهی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 15 بازدید

توسعه روستایی 2

    تـــــــــــــــــوسعـــــــــــــــــــه روستــــــــــــــــــــــایی سالهاست که بختک فقر چنان بر پیکر جوامع روستایی ایران سایه انداخته که روستانشینان صبور و زحمتکش را ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 17 بازدید