# فقر

توسعه روستایی 2

    تـــــــــــــــــوسعـــــــــــــــــــه روستــــــــــــــــــــــایی سالهاست که بختک فقر چنان بر پیکر جوامع روستایی ایران سایه انداخته که روستانشینان صبور و زحمتکش را ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 51 بازدید