# گالوپ

کشاورزی و امنیت غذایی

    کابوسی وحشتناک  در معضلی بنام             بحران غذا در 2013     سونامی غــــــــــــــــــــــــذا     امنیت غذایی ، تولید غذا وتولید سوخت پاک از منابع گیاهی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 15 بازدید