درامد های پایدار و غیر وابسته شهرداریها

 

قابل توجه شهردار محترم و  فعال میامی


راهکارهای توانمندسازی افزایش

 

درآمد شهرداری در شهرهای کوچک

                     

 

مدیریت شهری در ایران به طور فزاینده ای با چا لشهای فراوانی

روبرو بوده است که:

این امر ناشی از عوامل گوناگون اجتماعی، فرهنگی،  سیاسی،

اجرایی، مالی و حقوقی متعددی است.

از دید :  اقتصاد شهری عواملی چون گسترش دامنه فعالیتهای

شهرداری ها و بالا بردن سطح انتظارات مردم از آنها و

مشکلات ناشی از افزایش جمعیت شهری نیاز به

گسترش منابع مالی و درآمدی شهرداری ها را بیشتر

ازبخش های مختلف مدیریت شهری،  طلب می کند. زیرا از یک

سو کسب درآمد شهرداری ها تأثیر عمد ه ای در ازای

خدمات به شهروندان دارد و از سوی دیگر فقدان

درآمد کافی نه تنها سبب عدم ایجاد خدمات ضروری

در شهر می شود بلکه، اساساً اجرای تمامی طرح ها و

برنامه های شهری را با مشکل مواجه خواهد ساخت

خوداتکایی شهرداری ها در سال 1362 ش بی توجه به

مبانی نظری حاکم بر روابط مالی دولت و شهرداری ها

و ادامه این سیاست در سال های بعدی، شهرداری های

کشور را در شرایط حادی قرار داد و شمارش

معکوس برای کاهش سهم آنها از بودجه دولت آغاز

شد. به دنبال کاهش وابستگی درآمدی شهرداری ها به

دولت و با توجه به تشدید مسایل و مشکلات شهرها

در نتیجه رشد جمعیت و مهاجر ت ها، حجم زیاد

تقاضا برای خدمات شهری و اتکای شهرداری ها به

درآمدهای ناپایدار ،شرایط کار را برای متولیان امور در

شهرداری ها دشوار کرده است بنابراین، عدم برخورداری ازمنابع

مستمر درآمدی - حداقل برای پاسخگویی به هزینه های

دایمی- برنامه ریزی مالی و بودجه ای شهرداری ها را

مختل و با این روند منابع درآمدی فعلی جوابگوی

هزینه های رو به تزاید شهرداری ها را در سال های آتی 

  نخواهد کرد .

 از این روی برای شهردار یها نیاز به توسعه فرآیند تصمیم گیری

که بتواند امکان تدوین اجرای راهکارهای فعال در مقابله

با شرایط متحول را فراهم نماید، شدیداً احساس می

شود به گونه ای که از یک سو انتظار مردم افزایش

یافته است و آنان خواهان انواعی از نظا م های مدیریتی

و برنامه ریزی شهری اند که در دسترس بوده و در

مقابل نیازهای آنان پاسخگو و مسؤل باشند و از سوی

دیگر منابع مالی و دیگر منابع شهرداری ها هر روز

محدودتر می شود و نوآوری در فن آوری ،حیطه مداخله

شهرداری ها را دچار تغییرات عدیده ای نموده است به

گونه ای که مشکلات اجتماعی و کالبدی شهرها

پیچیده تر شده و نیاز به هماهنگی در برنامه ریزی

فزونی یافته است. امروزه شهرداری ها در اقصی نقاط

جهان از لحاظ مدیریتی با شرایط متغیر و پیچیده ای رو

به رو هستند به گونه ای که در برخی از کشورهای

پیشرفته، شهرداری ها در مقاطعی از کمکهای دولتی

جهت اداره شهرها استفاده می کنند و بدون پشتوانه

مالی دولت مرکزی در عمل با مشکلات عدیده ای

روبرو می شوند .

سیستمهای مدیریت شهری پیشرفته در زمینه شیوه کسب

درآمد و تأمین هزینه های

شهر حاکی از انجام مطالعات گسترده در زمینه

دستیابی به راهکارهای کارآمد جهت تأمین منا بع

راهکارهای توانمندسازی افزایش درآمد شهرداریها در شهرهای

کوچک می باشد. که موجب

درآمدی جدیدی برای تأمین هزینه های شهر و

شهرداری می گردد. همچنین در تعدادی از

شهرداری های کشورمان اولین محدودیت برای حل

مسایل شهری و ناکارآمدی خدمات رسانی به

شهروندان ناشی از فقدان منابع مالی کافی بوده است و

از آنجایی که منابع درآمدی پایدار سهم ناچیزی در

تأمین مالی شهرداری ها دارند بنابراین، درآمد

شهرداری ها باید در ماهیت خود به سمت منابع پایدار،

منظم و قابل وصول حرکت کند و منابع درآمدی

ناپایدار جای خود را در ردیف های درآمدی

شهرداری ها به منابع پایدار، مستمر و قابل وصول بدهد

از این رو بر اساس مطالعات انجام شده راهکارهایی از  نوع غلبه

کردن، بر ردیف های بودجه ایی دولتی  به منظور

توانمندسازی مدیریت شهری شهر میامی به شرح زیر

ارایه می شود:

1- حرکت در جهت ایجاد درآمد پایدار بیشتر با

استفاده از اعتبارات عمرانی و تعریف طرح های

درآمدزا؛

 

  2توسعه و گسترش نظام تاکسیرانی در سطح شهر و بین

شهری میامی که سبب ایجاد درآمدهایی چون عوارض پروانه

تاکسیرانی برای شهرداری و خدمات رسانی به

شهروندان خواهد شد؛

3- توسعه نظارت بر همه ی فعالیت های موجود از

طریق بهبود نظام مدیریت کیفیت و استفاده از نظام

های نوین مدیریت کیفیت (رویکرد فرآیندی)؛

4- تخصیص اعتبارات عمرانی به صورت یکسان و

برابر برای تمام 8 سرفصل بودجه ای؛

5- انجام مطالعات خاص با استفاده از مشاوران

6-مشخص نمودن مساحت و سرانه همه کاربری ها به

عنوان بانک اطلاعاتی به روز و مؤثر جهت استفاده در

تهیه ی طرح های توسعه شهری و برنامه ریزی های

آینده.

7-استفاده از وجوه درآمدی که شهرداری نصیب موسسات

خصوصی دیگر به جهت استفاده خدماتی از آنان میسر می

سازد نظیر پرداخت حق بیمه  پروزه ها وفعالیت های عمرانی که

توسط شهرداری انجام می شود مثلا چنانچه شهرداری میامی

کارگزاری بیمه ایی را با ایجاد یک شرکت کارگزار احداث نماید

بخشی قابل توجهی از سهم بیمه قابل پرداخت به بیمه گذار

 توسط شهرداری به وی واگذار میشود نصیب شهرداری می 

گردد.

8- تهیه نمودن طر حهای جدید برای شهر از جمله

طرح های جامع و تفصیلی،شهر میامی 

9- گسترش و توسعه فضاهای ورزشی و تفریحی

با توجه به فضاهای خالی موجود و بلااستفاده در محلات شهر

میامی جهت بالا بردن سرانه های شهری؛

10- برنامه ریزی بلند مدت و میان مدت جهت

توسعه شهر به موازات تقاضای مؤثر برای مسکن در

شهر که عوارض پروانه های ساختمانی و عوار ض

نوسازی را برای شهرداری فراهم می کند و سبب بالا

رفتن درآمدهای پایدار شهرداری می شود؛

11- انجام مطالعات جامع در زمینه معابر موجود از

نظر کمی و کیفی و آینده ترافیکی شهر؛

12- تقویت و توسعه طرح های زیرساختی و

خدمات رسانی شهری نظیر فاضلاب شهری.

نتیجه گیری:

شهرداری میامی به عنوان یک نهاد عمومی که مسؤلیت

مدیریت و اداره ی شهر را بر عهده دارد در جهت

تأمین منابع مالی خود باید سعی در کم کردن اتکای

خود به درآمدهای ناپایدار نموده و از طریق افزایش

سهم درآمدهای پایدار در منابع درآمدی خود به ارایه

ی کالاها و خدمات مورد نیاز شهرو ندان مبادرت

ورزدو توجه داشته باشد که این اقدامات می بایست بگونه ایی

سیاست گذاری گردد که موجب افزایش قیمت خدمات شهری

نشود.

/ 0 نظر / 322 بازدید